HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Blog Single

TRUNG TÂM DU HỌC HICA

***

Số:09 TB – 2017/HICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v:  Phát động Hội thao thi đua chào mừng ngày 2/9

Nhằm kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) đồng thời nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, giáo dục tư tưởng cho học viên HICA . Từ đó phát huy tinh thần tự giác, tương thân tương ai, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Trung tâm du học HICA thông báo phát động triển khai hội thao, chương trình cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Toàn thể học viên Trung tâm du học HICA

2. Thời gian

 • Thời gian dự kiến bắt đầu: 24/08/2017
 • Thời gian dự kiến kết thúc: 24/08/2017
 • Tùy theo tình hình thực tế từng môn thi có thể tổ chức thi đấu trước ngày 24/08/2017.

3. Các môn thi đấu:

 • Chạy 100m đơn nam, đơn nữ.
 • Thi tiếp sức (bao gồm: chạy 100m=> nhảy bao bố 100m=> cán đích 1000m), chia theo từng nhóm 3 người, không hạn chế số đội.
 • Kéo co ( mỗi đội 5 người).
 • Thi văn nghệ (đơn ca, tốp ca, nhảy, ảo thuật, hài kịch…)
 • Bóng đá ( đội hình 7 người cả nam và nữ)

4. Cơ cấu giải thưởng

 • Căn cứ vào kết quả thi đấu sẽ chia ra làm các giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi đội thi đấu

5. Thành lập ban giám sát

 • Đ/c Lê Minh Tuấn chịu trách nhiệm giám sát môn thi Bóng đá.
 • Đ/c Nguyễn Duy Thiện chịu trách nhiệm giám sát môn thi chạy 100m Nam, nữ
 • Đ/c Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm giám sát môn thi Tiếp sức.
 • Đ/c Nguyễn Văn Luân chịu trách nhiệm giám sát môn thi kéo co
 • Riêng phần thi văn nghệ thành lập ban giám khảo bao gồm các thành viên sau:

+ Đ/c Nghiêm Thị Kha

+ Đ/c Nguyễn Thị Xoan

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh

+ Đ/c Lê Minh Tuấn

6. Tổ chức thực hiện 

Ban tổ chức có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra .

Nơi nhận:

-      Các  đơn vị thuộc trung tâm;

-      Lưu vp

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGHIÊM THỊ KHA

Chia sẻ :